تشریح برنامه کشوری پاسخ نظام سلامت در بلایا در قزوینبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه پاسخ عملیات بیمارستانی (EOP) با حضور دبیران کمیته مدیریت خطر و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان ها برگزار شد
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این کارگاه گفت:تدوین برنامه پاسخ بیمارستان ها در بلایا ، جزو لازم برنامه مدیریت بحران مراکز درمانی است.
علی فخار سلیمانی افزود: این برنامه که بر اساس برنامه کشوری پاسخ نظام سلامت در بلایا تدوین می شود شرح وظایف همه اجزای بیمارستان در مواقع بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی را تبیین می کند.
وی با تاکید بر الزام بیمارستان ها به داشتن برنامه پاسخ ؛ از دبیران کمیته مدیریت خطر و کارشناسان بهبود کیفیت خواست که این برنامه را در مراکز خو بر اساس اصول صحیح عملیاتی تدوین نمایند.
وین برنامه ملی «عملیات پاسخ نظام سلامت به حوادث و بلایا» حاصل تعامل نزدیک و همکاری معاونت های وزارت بهداشت و درمان و گامی در راستای طرح تحول نظام سلامت است.
7388/6012خبرنگار:پریسا نوروزی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید