شورای اسلامی مطالبه گر و کارآمد نیاز امروز جامعه شهری استبه گزارش ایرنا، محمد بهاروند روز یکشنبه در نشست با اعضای منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ساوه افزود: شوراها به عنوان معتمدان و منتخبان مردم در صحن شورا می بایست با انتخاب اصلح ترین فرد برای مدیریت شهری، پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.
وی اظهار کررد: شوراهای اسلامی با توجه به کاهش اعتبارات شهرداری های شهرستان ساوه باید با مدیریت بهینه هزینه کرد و ساماندهی منابع در آمدی نسبت به توزیع عادلانه منابع و امکانات اقدام کنند.
بهاروند با اشاره به جایگاه نظارتی شورای اسلامی در اداره امور شهری افزود: مداخله در امور سیاسی و جناح بندی ها آفتی جدی برای جایگاه شوراها تلقی می شود.
معاون استاندار مرکزی گفت: برنامه مدون و قانونی می تواند یکی از گام های مهم در موفقیت شوراها در امور شهری و شهرداری باشد.
ریس دادگستری شهرستان ساوه نیز در سخنانی بیان کرد: اعضای منتخب شوراهای اسلامی که با رای اعتماد انتخاب شده اند باحرکت در مسیر قانون از حمایت و همراهی قوه قضاییه برخوردارند.
هادی افزود: یکی از آسیب های جدی در شوراها ورود در برنامه های سیاسی است و این امر چالشی جدی در مسیر خدمتگزاری به شهروندان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت: انتخاب مدیریت شهری کارآمد و پاسخگو در برابر مطالبات مردم رضایتمندی شهروندان را از منتخبین شوراها افزایش می دهد.
مجید علیپور خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر مصوبات شورا و اطلاع رسانی و شفاف سازی اقدامات اجرایی می تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.
شهرستان ساوه دومین کانون جمعیتی استان مرکزی است که بیش از 290 هزار نفر جمعیت دارد.
۷۱۱۴/3075/خبرنگار: شیما کریمی*** انتشاردهنده: حسین مهدی زادهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید