پرونده انتقال زندان های البرز در شورای امنیت ملی باز استبه گزارش ایرنا، فتح الله حقیقی روزیکشنبه در نشست خبری باخبرنگاران با اشاره به اینکه موضوع انتقال زندان ها و زندانیان ملی از البرز در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در دستور کار است، افزود: در برنامه کوتاه مدت در کاهش زندانیان استان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی بیان کرد:در برنامه میان مدت، حسب دستور رئیس جمهوری موضوع انتقال زندان ها مورد بررسی و اقدام است از این رو در دبیرخانه شورای امنیت کشور مطرح است.
وی با بیان اینکه در ارائه عملکرد باید کارشناسانه عمل کرد ،گفت: درگذشته آمارها به صورت فراوانی مد نظر بود و سرانه ها بر اساس فرمول های اصلی آمار اتخاذ نمی شد.
حقیقی اضافه کرد : اکنون به جد درصدد ارائه گزارش و آمارهای دقیق از استان بر اساس شاخص ها هستیم چراکه در چنین شرایطی می توان برنامه ریزی دقیق و اقدامات صحیح انجام داد.
معاون استاندار در خصوص عملکرد استان در زمینه مسائل اجتماعی گفت: سال گذشته 8 میلیارد تومان بودجه اجتماعی جذب و در اختیار این حوزه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ما در حوزه کشفیات سلاح 133 درصد، کشفیات مواد مخدر 362 درصد و کشف قاچاق کالا 406 درصد افزایش داشته ایم.
حقیقی گفت: با توجه به اهمیت سازمان های مردم و تاثیر آنها در جامعه تعداد این سمن ها از حدود 280 مورد در سال 92 اکنون به 537 مورد رسیده و روند فعالیت آنها مورد نظارت قرار می گیرد.
6155/1535 خبرنگار: مریم صوفی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید