xmyygo

کمیسیونرکشاورزی اتحادیه اروپا: دریکسال گذشته ازبرجام برای اهداف برد- برد استفاده کردیم 0

کمیسیونرکشاورزی اتحادیه اروپا: دریکسال گذشته ازبرجام برای اهداف برد- برد استفاده کردیم

به گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا،«فیل هوگان» عصر شنبه در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این که هم اکنون فرصت خوبی برای ارتقای همکاری ها با ایران...